Palvelut

Koulutus ja valmennus
Järjestämme koulutusta ja valmennusta avoimina kursseina ja räätälöityinä toteutuksina. Päivittäiseen työhön liittyvät muutokset on tärkeää viedä hallitusti läpi koko organisaatiossa, jotta asetetut tulokset saavutetaan. Koulutuksella varmistetaan osaamisen säilyminen muutoksen aikana. Koulutus voidaan järjestää MIFin tiloissa, asiakkaan tiloissa, online-etäoppimisena tai itseopiskeluna MIF Academyssä. Lue lisää koulutuksesta ja valmennuksesta sekä etäopiskelusta

Konsultointi, mentorointi ja työpajat
Konsultointia ja mentorointia sekä työpajoja tarvitaan kun perusosaaminen on olemassa, mutta soveltamisessa tai käytännön haasteiden ratkomisessa tarvitaan tukea. Autamme yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan asetettuja tavoitteita mentoroinnin, fasilitoinnin, työpajojen ja konsultoinnin keinoin. Lue lisää näistä palveluistamme

Osaamiskartoitukset
Systemaattinen osaamisen kehittäminen on strategialähtöistä ja se vaatii kehittämispanosten onnistumisen arviointia. Tarjoamme osaamisen analysointia sekä ennen koulutusta että sen jälkeen. Tutustu osaamiskartoituksiin 

Ekstranet-palvelut
Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden räätälöityyn koulutus-ekstranettiin. Ekstranet on asiakkaan käyttöliittymä MIFin kurssinhallintasovellukseen, jonka kautta voi ilmoittautua kursseille ja ylläpitää esimerkiksi yhteystietoja. Tutustu Ekstranet-palveluihimme 

Sertifiointitestit
Sertifiointi- ja kompetenssivaatimusten täyttäminen on osoitus määritellyn järjestelmän mukaisesta pätevyydestä ja erikoistumisesta. Sertifiointitestit on suunnattu yksilöille ja tutkinto saavutetaan yleensä useamman sertifikaatin suorittamisella. Lue lisää sertifikaattien suorittamisesta

Ladataan...