Johtamis- ja esimieskoulutuksen edelläkävijä

Huipputietoa. Käytännöllisessä muodossa. Vaikuttavasti.

Kaikki Johtamistaidon opiston JTO:n ja Aspectumin arvostetut johtamis- ja esimieskoulutukset yhdestä verkkopalvelusta. Tervetuloa kehittymään!

Tutustu koulutuksiimme aiheittain:

Esimiestaidot ja valmentava johtaminen

Dialogia esimiestyöhön

Esimiehen neuvottelu- ja palaveritaidot

Esimies fasilitoijana

Esimiestaidot käyttöön

Matkalla huippuesimieheksi -
syvennä esimiestaitojasi

Sosiaalinen media johtamisen välineenä

Transformationaalinen johtajakoulutus

Valmentava johtaminen

Esimiestyö

Asiakasymmärryksen kasvattaminen visuaalisilla työkaluilla (tulossa) Esimiehen työsuhdeasiat erityistilanteissa Esimies mentorina Käytännön työoikeutta esimiehille ja asiantuntijoille
Murra ostovalta.Nyt – analyyttinen arvomyynti Yritystalous haltuun    

Itsensä johtaminen

Karisma Master Class -koulutus

Kiireenkesytys®

Mind-Body Bridging MBB – Itsensä johtaminen ja stressin hallinta Tietoisuustaidot työssä (tulossa)

Muutoksen johtaminen

Innosta mukaan muutokseen Muutoksen toteuttaminen onnistuneesti hankkeen kautta    

Tuottavuus ja turvallisuus

Esimies tuottavuuden ja suorituksen johtajana

Joutuisuus − jatkokoulutus työntutkijoille

Tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutus

Työntutkimus- ja mittaustutkinto

Työturvallisuuskortti, kurssinjohtajien täydennyskoulutus

     
       

Työhyvinvointi

Esimies pattitilanteiden sovittelijana

Esimies työhyvinvoinnin johtajana

Työhyvinvoinnin asiantuntijakoulutus

Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelma

Strateginen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstötyö

Henkilöstönkehittäjän koulutusohjelma

HOT - henkilöstötyötä oman toimen ohella

HR Business Partner -koulutusohjelma

Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma

Työsuhde.Nyt

 

 

 

 

Coaching ja työnohjaus

Certified Coach Training Johdon ja esimiesten työnohjaajan koulutusohjelma    

Monipuolinen koulutustarjontamme kattaa johtamis- ja esimiestaidot, strategiatyön, henkilöstötyön, tuottavuuden, yrittäjyyden sekä liiketoimintaosaamisen. Ohjelmien kesto vaihtelee lyhyistä teemafoorumeista pitkäkestoisiin erikoisammattitutkinto-ohjelmiin. Toteutamme koulutuksia sekä avoimina että yrityskohtaisina valmennuksina.

Yksilöiden johtamis- ja esimiestaidot sekä liiketoimintaosaaminen:

johtajuus, strategia, asiakkuudet, tuottavuus, talous, henkilöstö,
työsuhteet ja palkitseminen sekä tuottavuus. Tutustu tarjontaamme >>

Räätälöityjä ratkaisuja ammattitaidolla ja luotettavasti

Ota haltuun uudet haasteet, ole askel edellä muita. Räätälöimme valmennukset kunkin organisaation tarpeiden mukaan tukemaan tavoitteita ja strategiaa. Koulutuksemme vaihtelevat päivän täsmäkoulutuksista pidempiin ja useille henkilöstöryhmille suunniteltuihin valmennusohjelmiin. Toteutus voi olla harjoituspainotteinen, fasilitoiva, konsultoiva tai vaikkapa tiivis tietopaketti. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja räätälöidään teidän tarpeisiinne sopiva ratkaisu. Tutustu tarjontaamme >>

 

Johtamisen esimiestyön ja henkilöstötyön valmentaja Johtamistaidon opisto JTO on osa Management Institute of Finland MIF Oy:tä. Konsernin muita erikoisosaajia ovat viestinnän koulutuksiin erikoistunut InforKansainvälisen toiminnan ja tutkintojen MIF sekä tietoteknologia-alan kouluttaja Tieturi ja Ruotsissa Informator.